Nie od dziś dzieci czy młodzież chodzą do szkoły. Szkoła jest ważna, ponieważ dzięki niej każdy człowiek osiąga wykształcenie i będzie miał możliwość znalezienia pracy jak tylko ją skończy. Jak wiadomo nie wszyscy są orłami i bardzo dobrze się uczą. Jednak wszyscy uczniowie mają zadawane lekcje. Do takich prac dom owych należy często napisanie jakieś pracy. Czy to opowiadanie, rozprawkę, czy referat. W niniejszym artykule zostanie opisane to jak się pisze referat. Jednak zanim do tego przejdziemy to warto zapoznać się z tym czym w ogóle jest referat i jak się za niego zabrać.

Co to jest referat?

Referat jest to nic innego jak forma wypowiedzi lub rozprawa. Może być literacka, naukowa lub też popularno-naukowa. Opisywane jest w niej pewne zagadnienie. Często zostaje ona wygłaszana na forum publicznym przed innymi uczniami. Celem takiej pracy jest nic innego jak przekazanie wiedzy na jakiś konkretny temat, który nas interesuje. Musi zawierać krytyczne uwagi autora. Wystąpienie powinno trwać nie dłużej niż 20 minut. Wtedy odbiorca nie będzie znudzony.

Jak pisać referat?

Dużo osób ma z tym nie lada problem. Aby dobrze go napisać najpierw powinniśmy poszukać jaki jest wzór referatu. Ważne w pisaniu jest to, aby tekst był zrozumiały dla osób, którym będzie się go prezentowało. Musimy poszukać bogate i zróżnicowane źródła. Musi być wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Oraz oczywiście przepisy z jakich książek się korzystało. We wstępie musi być omówiony temat i cel referatu oraz tezy. Środkowa część referatu ukazuje rozwinięcie tematu bądź myśli. Zakończenie ukazuje podsumowanie, wnioski.

Podsumowując niniejszy artykuł warto zaznaczyć, iż przed rozpoczęciem pisania referatu powinno się opracować jego plan. To jest bardzo ważne. Dlatego, że treść jest oparta na niczym innym jak na źródłach, które nie tylko wymagają streszczenia ale także syntezy i analizy. Dlatego musimy się przygotować bardzo dokładnie, jeśli chcemy, aby nasze wystąpienie było dobrze zrozumiane i zapamiętane.