Z czym kojarzy ci się średniowiecze? Zapewne pierwsze skojarzenia to historia, zamki czy rycerze… Słusznie, ale ta epoka to o wiele, wiele więcej… Okres średniowiecza to bez wątpienia jeden z najbardziej fascynujących okresów w dziejach świata. Przyjrzyjmy mu się bliżej…

Średniowiecze – krótka charakterystyka

Epoka w dziejach europejskiej historii znana jako średniowiecze to okres od V do XV wieku naszej ery, a konkretnie od roku 476 kiedy to doszło do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego aż do końca XV wielu (nie ma jednej spójnej daty, niektórzy uznają za nią rok odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba – 1472, inni zdobycie przez Turków Konstantynopola w 1453, jeszcze inni natomiast początek reformacji – 1517), kiedy to rozpoczął się renesans. Epoka ta jest środkowym okresem tradycyjnego podziału historii Europy, rozpoczętego starożytnością i zwieńczonego czasami nowożytnymi, trwającymi rzecz jasna po dziś dzień. Epokę podzielić można na średniowiecze wczesne, pełne bądź dojrzałe oraz późne. Cechami charakterystycznymi dla początków średniowiecza był po pierwsze znaczny spadek liczby ludności, poza tym zaś upadek miast i liczne barbarzyńskie najazdy. Na terenie, na którym znajdowało się wcześniej cesarstwo zachodniorzymskie powstawać zaczęły nowe państwa, jednak cesarskie zwyczaje i prawa miały duży woły na ich kształtowanie się. W XI wieku rozpoczął się okres średniowiecza pełnego, kiedy to wraz z rozwojem technologii i rolnictwa (będącego następstwem zmiany klimatu, wzrostu plonów i rozwoju handlu) wzrosła liczba osób zamieszkujących Europę. Stosunki społeczne w tym okresie oparte były na systemie lennym, w którym to w zamian za lenno (zwykle dzierżawioną ziemię) wasal (osoba poddana seniorowi udostępniającemu mu lenno) zobowiązany był wobec seniora do świadczeń wojskowych oraz na poddaństwie chłopów, którzy zobowiązani byli do pracy i świadczenia danin na rzecz feudałów (właścicieli ziemskich). Od XI do XIII wieku organizowane były krucjaty (wyprawy krzyżowe). Uczestniczyło w nich katolickie zbrojne rycerstwo, natomiast ich celem było odbicie Ziemi Świętej z rąk muzułmanów. Życie kulturalne zdominowała scholastyka, czyli filozofia uzasadniająca prawdy wiary. W tym okresie powstały także pierwsze europejskie uniwersytety. W okresie późnego średniowiecza doszło do kolejnego spadku liczby ludności. Wpływ miała na to między innymi klęska głodu, wojny i różnego rodzaju zarazy, w tym czarna śmierć. Epoka średniowiecza jest fascynującą epoką, o której wiedzę warto poszerzać.