W baroku przyjmuje się, że sztuka znacznie wyróżniała się na tle epok wcześniejszych poprzez pewne cechy charakterystyczne na przykład dążeniem do maksymalnej dramatyczności, odwoływano się do przeróżnych tradycji takich jak antyk, ale i także średniowiecza, obszary kulturowe, tworzone doskonały dźwięk, słowa, niczym w operze. Kolejna cecha to zerwanie z właściwą renesansowi funkcjonalnością form, do tego bardzo duże zamiłowanie do pewnego rodzaju przepychu, różnorodności. Doskonale także łączyła elementy ze sobą sprzeczne, choćby widać to w zacieraniu granic, pomiędzy uczuciami religijnymi, i uniesieniami miłosnymi.

 

W okresie baroku nastąpił bardzo gwałtowny rozwój wszystkich niemalże gałęzi sztuki do których zaliczamy między innymi: architektura, rzeźba, malarstwo, grafika, muzyka, także rzemiosło artystyczne znalazło tam swoje miejsce. W okresie baroku wyróżniamy trzy fazy rozwojowe tej epoki, mianowicie wczesna, dworska i mieszczańska. Istniały również różne odmiany baroku, na przykład kościelnym dworski i mieszczański. Do kolejnych podziałów baroku wyróżniamy jeszcze barok dekoracyjny, klasycyzm barokowy oraz realizm barokowy. Pierwsza grupa barok dekoracyjny, został nazwany włoskim lub rzymskim, służył przede wszystkim potrzebom Kościoła, kształtował on doskonale się w krajach katolickich, po saborze trydenckim. Co ciekawe cechowało go przeogromne bogactwo, niepokój i ruchliwość przeróżnych form, co widać w architekturze i jej dekoracji. Cały styl rozwijał się wtedy jako urbanistyka, projektowano całe zespoły budowli, oraz ogrodów.

 

Doskonałym przykładem tego stylu jest kolumna, która znajduje się przed rzymską bazyliką świętego Piotra. Jeśli chodzi o barokowy klasycyzm, to także wywodził się on z Włoch, ale swoją dominację ujawniał w krajach protestanckich, oraz Francji. Zachował on bardzo wiele cech renesansu, dodał budowlom w szybkim rozmachu, co bardzo dobrze ukazuje pałac Wersalski. Barokowy realizm trzeci podział, był to styl malarski, w którym święcono tryumfy w Holandii, w kraju protestanckim i mieszczańskim. Samo malarstwo holenderskie porzuciło funkcję sakralne, religijne, skupiło się natomiast na życiu codziennym. Malowany sceny we wnętrzach, portrety, martwe natury, oraz na przykład pejzaże. Barok w Polsce to głównie jezuicka architektura sakralna, barok dekoracyjny, oraz wspaniałe rezydencje jak Jana trzeciego w Wilanowie, czy pałac Krasińskich w Warszawie.