Krótko o sztuce w baroku.

W baroku przyjmuje się, że sztuka znacznie wyróżniała się na tle epok wcześniejszych poprzez pewne...

Czytaj więcej