Poligloci, nauczyciele, tłumacze przysięgli np. anglojęzyczni, nie od razu zostali super znawcami tego języka. Oni też musieli przez wiele, wiele lat uczyć się  i szkolić, odbywając regularne kursy. Dotyczy to  również mówców oraz tłumaczy biegłych w innych językach obcych. Podobnie ma się sprawa w przypadku  osób, które chcą płynnie porozumiewać się – mówić, pisać czy w końcu tłumaczyć z lub na język angielski. Trzeba nieustannie pracować nad językiem, odbywać szkolenia i uczyć się. Powszechnie dobrą praktyką na początku nauki jest postawienie sobie zasadniczego pytania: Dlaczego warto uczyć się j. angielskiego lub też innego języka obcego?

Kurs angielskiego z lektorem online lub e-learning:

  • Kurs angielskiego z lektorem:

Nauka języka angielskiego z lektorem to lekcje odbywające się za pośrednictwem Internetu, z wcześniej przygotowanymi odpowiednimi materiałami na stronie internetowej – ścieżką dźwiękową nagraną przez Native Speakera albo interaktywnym oprogramowaniem strony www, prowadzącym rozmowę audio w czasie rzeczywistym. Przykładowo oprogramowanie takie może zawierać już  wbudowane – angielskie fiszki językowe w formie audio + video.
Istnieje wiele serwisów www, które mają zamieszczone już gotowe treści edukacyjne. Udostępnione materiały można odtwarzać w dowolnej kolejności, a także według własnej potrzeby oraz stopnia zaawansowania własnych umiejętności. Same nagrania z Native Speakerem dostępne są w takich serwisach przez całą dobę lub też w określonych godzinach. Naprawdę wystarczy zaledwie 10 bądź 15 minut dziennie, aby nauka przyniosła pożądane efekty. Warto korzystać z serwisów takiego typu (niezależnie od  tego, czy odpłatnie czy bezpłatnie), które mają dobrą renomę – potwierdzoną licznymi opiniami, długim stażem w sieci i co najważniejsze – skutecznością.

home schooling - kurs angielskiego z lektorem online

Nieco inną formą edukacji językowej w rodzaju: Kurs angielskiego z lektorem online lub elearning: są tzw. korepetycje internetowe.
Nie różnią się one niczym od tradycyjnych korepetycji (twarzą w twarz) z wyjątkiem tego, że są świadczone za pośrednictwem łącza online.  Lekcje te mogą być prowadzone zarówno przez nauczycieli, wykładowców jak też   inne osoby mające uprawnienia  do prowadzenia treningu językowego.

Formy kursów- korepetycje online conversations online:

  • Korepetycje online mogą być prowadzone w postaci:

rozmowy audio rozmowy wideo bądź w formie wykonywania zadań, ćwiczeń.

  •  Uczestnictwo w grupowej konwersacji w czasie rzeczywistym albo nauka ze swoim indywidualnym trenerem językowym (nauczycielem), który dopasowuje tok nauki do naszego poziomu i posiadanych przez nas umiejętności językowych – np. w języku angielskim lub niemieckim.

Wirtualna klasa:

Kolejną znaną, coraz popularniejszą formą nauki jest tzw. wirtualna klasa. Jest to odpowiednik tradycyjnej konwencjonalnej klasy szkolnej, mieszczącej się w fizycznych budynkach szkół. Także i tutaj zbiera się klasa złożona z pewnej grupy osób, które mają swojego nauczyciela i zarazem korepetytora w trakcie procesu uczenia się języka.
Ponadto klasy online, mają identyczne cechy, jak klasy w świecie rzeczywistym, czyli są w nich: nauczyciele, uczniowie, e-dzienniki, listy obecności, gdzie odnotowywane są oceny za osiągnięte wyniki w nauce.
Zresztą jedyną różnicą pomiędzy nauką w fizycznie istniejącej klasie w  rzeczywiście istniejącym budynku a klasą online jest miejsce, w którym odbywają się zajęcia językowe.
W jednym lekcje odbywają W Internecie, w drugim zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach szkolnych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby uczniowie i nauczyciele z klasy online spotykali się ze sobą  w świecie rzeczywistym, po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

wirtualna klasa - blended learning

Blended learning  to jedna z najnowszych obecnie form trybu nauki  j. angielskiego. Metoda ta łączy w sobie:

  • zajęcia tradycyjne, inaczej bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą;
  • oraz z aktywnościami online prowadzonymi w postaci zdalnej, przy pomocy komputera.

W praktyce oznacza to: udział uczestników w kursie (szkoleniu językowym) wykorzystujących Blended learning, w którym osoby te spotykają się tylko sporadycznie w celu weryfikacji wiedzy, która w znakomitej większości przyswajana jest samodzielnie z użyciem komputera.
Taki system uczenia się aktualnie nie posiada uniwersalnie stosowanej nazwy. System ten jest określany, odbierany jako uczenie się mieszane, czy tzw., typ nauki hybrydowej lub model uczenia się mieszanego. Co więcej, sama definicja blended’u learning’u stopniowo utrwala się na rynku edukacyjnym jako bardzo efektywny model uczenia się.

blended learning - Kurs przygotowujący do egzaminu FCE, CAE, IELTS, IELTS, TOEIC itd Online

Kurs przygotowujący do egzaminu FCE, CAE, IELTS, IELTS, TOEIC itd Online

Cambridge Study FCE¸ CAE, IELTS, TOEIC to najpopularniejsze praktyczno- teoretyczne egzaminy językowe w Polsce. Uzyskany certyfikat z tego typu egzaminu (wspomnianego powyżej),  potwierdza znajomość języka na danym poziomie i daje jego posiadaczowi wiele możliwości zarówno w pracy jak też  na studiach.
Certyfikat każdego z w.w. egzaminów honorowany jest przez wiele uniwersytetów, uczelni oraz instytucji edukacyjnych. Jest on też uznawany przez wielu pracodawców w Polsce oraz na całym świecie.

Możliwości są ogromne, szczególnie dzisiaj. W celu uzyskania najszybszych oraz najtrwalszych osiągnięć czy satysfakcjonujących efektów w nauce angielskiego można wybrać kilka sposobów nauki tegoż języka, ale znakomicie może w tym również sprawdzić się wybranie tylko jednej metody nauki. Należy przy tym pamiętać o systematyczności, to właśnie ona jest tutaj najważniejsza. Nieustanna systematyczna chęć do dalszej nauki. Nawet najdroższy kurs językowy świata  nie pomoże kursantowi w odnoszeniu sukcesów w nauce angielskiego, jeżeli osobie uczącej się zabraknie motywacji. Albowiem jest ona kluczowa i niezastąpiona w procesie edukacji.