Miesiąc: Październik 2019

Krótko o sztuce w baroku.

W baroku przyjmuje się, że sztuka znacznie wyróżniała się na tle epok wcześniejszych poprzez pewne cechy charakterystyczne na przykład dążeniem do maksymalnej dramatyczności, odwoływano się do przeróżnych tradycji takich jak antyk, ale i także średniowiecza, obszary kulturowe, tworzone doskonały dźwięk, słowa, niczym w operze. Kolejna cecha to zerwanie z właściwą renesansowi funkcjonalnością form, do tego bardzo duże zamiłowanie do pewnego rodzaju przepychu, różnorodności. Doskonale także łączyła elementy ze sobą sprzeczne, choćby widać to w zacieraniu granic, pomiędzy uczuciami religijnymi, i uniesieniami miłosnymi.   W okresie baroku nastąpił bardzo gwałtowny rozwój wszystkich niemalże gałęzi sztuki do których zaliczamy między innymi:...

Read More

Mikołaj Rej, krótko rozprawka między trzema osobami……

Mikołaj Rej, poeta który wydał pierwszy ten wierszowany, publicystyczny dialog, nie którzy uznają to za wielki debiut pisarza. Utwór stanowi pewnego rodzaju trakt polityczny, dlatego iż porusza tematy obyczajowe, przesłanie jest ściśle związane z programem obozu demokracji szlacheckiej. Zwolennicy tego iż obozu w czasach panowania zygmuntowskich walczyli dzielnie podczas sejmów o tak zwaną egzekucję praw, czyli chcieli wprowadzenia reformy ustrojowej, która ograniczałaby przewagę materii, prawa duchowieństwa, oraz zakres władzy królewskiej na rzecz oczywiście szlachty. Kultura – nasza kultura Za istotny warunek tych zmian uważano oczywiście reformę sądownictwa, skarbu i systemu obronności Polski. Rej sam zaliczał się do grupy aktywnych...

Read More

Najnowsze komentarze

    Artykuł na blogu