Szata roślinna borealnych lasów półkuli północnej

Charakterystyka drzewostanu tajgi Tajga to formacja roślinna słabo rozwinięta pod względem...

Czytaj więcej