Szkolenia pracownicze są coraz bardziej popularne. Do niedawna był to atut pracy przede wszystkim w dużych korporacjach o międzynarodowym charakterze. Dziś jednak w szkolenie swoich pracowników w różnych dziedzinach coraz częściej inwestują także małe i średnie przedsiębiorstwa. Pozwala im to na zyskanie kompetentnych specjalistów, którzy zdobywając uniwersalne umiejętności często mogą pracować w różnych działach.

 

Dla pracodawców z sektora MŚP ważnym skutkiem szkoleń pracowniczych jest również fakt, że umożliwiają one awans zawodowy pracowników, którzy związani są z przedsiębiorstwem od wielu lat, co eliminuje konieczność zatrudnia osób z zewnątrz, dla których obca jest idea oraz tradycje związane z firmą. Organizacja szkoleń w sektorze MŚP często zlecana jest odrębnym podmiotom edukacyjnym a sami pracodawcy chętnie korzystają także z finansowania unijnego. Do najbardziej popularnych należą kursy handlowe oraz biznesowe, związane z negocjacjami czy technikami sprzedaży, teoretyczne szkolenia z zakresu ISO 14001 czy warsztaty mające na celu umocnienie kompetencji miękkich, które wpływają na umiejętność radzenia sobie ze stresem, zdolność do podejmowania decyzji czy pracę zespołową całego personelu.