Czym są kredyty bankowe?

Dla wielu osób zakup własnego domu lub mieszkania oraz jego remont, podobnie jak zakup samochodu, rozkręcenie własnej działalności gospodarczej czy prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z kosztami, które przekraczają ich możliwości finansowe. Czy oznacza to, że muszą oni zrezygnować ze swoich planów, marzeń i ambicji? Czy do końca życia mają mieszkać w wynajmowanym lokalu, przemieszczać się wyłącznie miejską komunikacją i pracować na etacie na czyjś sukces? Niekoniecznie. Pomocne okazać się może zaciągnięcie bankowej pożyczki, czyli kredytu. Czy jest kredyt bankowy? Jest to nic innego jak pisemna, dwustronna umowa. Jedną ze stron ją zawierających jest bank, drugą zaś jego klient – kredytobiorca. Bank na mocy zawartej umowy zobowiązuje się do pożyczenia kredytobiorcy pewnej sumy pieniędzy na konkretny cel. Do obowiązków tego drugiego należy natomiast spożytkowanie tej kwoty zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zwrócenie jej w terminie i powiększonej o prowizję bankową oraz odsetki.

 

Kredyt bankowy jest dosyć specyficznym przykładem stosunków zobowiązujących, dla którego charakterystyczne są następujące trzy cechy: celowość, odpłatność oraz zwrotność. Banki oferują wiele różnych rodzajów kredytów. Dzielą się one na kredyty dla podmiotów gospodarczych oraz kredyty dla osób fizycznych. Kredyty, jakie banki udzielają podmiotom gospodarczym podzielić można dodatkowo na: kredyty obrotowe, kredyty na rachunku bieżącym oraz kredyty na rachunku kredytowym. Kredyty dla osób fizycznych podzielić można natomiast na kredyty mieszkaniowe (hipoteczne lub o zabezpieczeniu innym aniżeli hipoteka) oraz kredyty konsumenckie (w tym gotówkowy, samochodowy, studencki oraz kredyty na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym).

 

Specyficznym rodzajem kredytu jest kredyt rolniczy. Jest to rodzaj kredyty przeznaczony specjalnie dla osób prowadzących gospodarstwa rolne, szczegółowo dopasowany do ich potrzeb. Pożyczka ta jest najczęściej przeznaczana na dokonanie inwestycji takiej jak zakup gruntu, zwierząt bądź sprzętu. Warunki przyznania tego typu kredytu nie odbiegają w dużej mierze od warunków udzielenia przez bank innych pożyczek, zarówno pod względem formalności niezbędnych do jej zawarcia oraz spłaty zobowiązania. To bardzo pożyteczna opcja, która pomóc może wielu rolnikom, których praca wymaga poniesienia wielu wydatków. Dzięki dodatkowym funduszom będą mogli oni sprostać tym zobowiązaniom i rozwinąć swoją działalność rolną.