Nie od dziś wiadomo, że każdy nawet najlepszy produkt lub usługa – aby zostały dostrzeżone i docenione – muszą być skutecznie wypromowane. Ma to realny wpływ na efektywność sprzedaży i osiągane zyski. Każdy producent i wytwórca powinien więc zadbać o dobre działania marketingowe. Wielu popełnia niestety liczne błędy i obcina środki przeznaczone na marketing lub nawet w ogóle z niego rezygnuje argumentując, że dobry produkt obroni się sam. Nie jest to prawdą ponieważ towar/usługa muszą być szeroko dostępne i dotrzeć do jak najliczniejszych grup konsumentów. Skuteczna kampania reklamowa musi być spójna, merytoryczna i dostosowana do odpowiednich grup wiekowych. Reklama jako instrument promocji wciąż sprawdza się doskonale a jej efektem jest większe zainteresowanie danym produktem i wyższe zyski dla sprzedawcy.

W tradycyjnych mediach

Obecnie dysponujemy wieloma kanałami reklamowymi. Do tych tradycyjnych należą reklama radiowa, prasowa czy telewizyjna ale nie tylko – to również szereg bezpośrednich działań promocyjnych takich jak degustacje w sklepach, próbki reklamowe, konkursy i loterie. Nie należy zapominać także o reklamie zewnętrznej czyli billboardach i tablicach reklamowych, które także są skutecznym narzędziem informacyjnym. Chociaż nakłady prasy spadają, to jednak reklamę w gazetach i czasopismach także warto polecić z uwagi na większe skupienie czytelnika i możliwość dotarcia do określonych grup (np. reklama w prasie branżowej).

Reklama internetowa www

W naszych czasach największym zainteresowaniem cieszy się jednak reklama w Internecie. Taki sposób działania ma wiele zalet ponieważ z Internetu korzystają niemal wszyscy, przede wszystkim młodzież i tzw. młodzi dorośli. Osoby te często korzystają wyłącznie z Internetu i mediów społecznościowych dlatego chcąc do nich dotrzeć trzeba przeprowadzić skuteczną kampanię w Internecie. Oprócz stron internetowych niezbędna jest obecność w mediach społecznościowych i na YouTube. Kampania powinna być kompleksowa, spójna, modna i “na czasie” oraz obejmować różne portale i aplikacje.