Kosztorys budowlany ma celu oszacowanie wartości robót budowlanych przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu takiego przedsięwzięcia. Kosztorysy inwestorskie pomagają ocenić czy inwestor będzie mógł zdecydować się na taką inwestycję budowlaną. Kosztorys szacuje wartość takiego zamierzenia budowlanego, wyszczególnieni koszty poszczególnych rób budowlanych. Tak symulacja powinna być wykonana na podstawie projektu danego obiektu, specyfikacji technicznej, określenia zakresu prac budowlanych. Dodatkowo również powinny być zrobiony wykaz niezbędnych materiałów i potrzebnego sprzętu. Należy jednak pamiętać, że taki dokument ma jedynie przybliżyć koszt budowy. Takie zrekapitulowanie można stworzyć samemu lub zlecić specjaliście. Jednak w przypadku amatorskiego przedstawienia planu inwestycji trzeba się liczyć, że jest on obarczony dużym ryzykiem błędu, może się okazać rozczarowaniem w przypadku starcia z rynkową rzeczywistością. Zawodowy kosztorysant ma duże doświadczenie i wiedzę, przez mamy pewność profesjonalnej oceny wartości budowy. Dobrze wykonane kalkulacja kosztów może również pomóc znaleźć kategorie, gdzie można znaleźć jakieś oszczędności, a kiedy lepiej wydać więcej.

Korzyści ze stworzenia wyceny kosztów

W przypadku budowy domu jednorodzinnego kosztorys ma aspekt informacyjny. Przedstawia informacje na temat tego, ile warta jest inwestycja, porównania cen. Inaczej wygląda sytuacja wyceny inwestorskiej, jeśli chodzi o zamówienia publicznych, służy do wyliczenia wartości prac budowlanych. Ocena wszelkiego rodzaju prac będzie wiadomo po złożenia ofert w przetargu na roboty publiczne. Tak cena może być wyższa lub niż była początkowo szacowana. Publiczny inwestor w swoim budżecie ocenia koszty konkretnych czynności. Oferta powinna zawierać wycenę projektu przez danego wykonawcę, który również bierze pod uwagę swoje koszty i marże, wykorzystanie odpowiedniej technologii. Na każdym etapie projektu inwestycyjnego dokumentacja kosztorysowa zapewnia przedsiębiorcy narzędzie do rozrachunku opłacalności danej budowy, planowanie sposobu jej finansowania oraz kontrolę nad wydatkami. W początkowej fazie prac przedprojektowych wartość inwestycji określana jest w miarę precyzyjnie. Jeśli biznes men posiada projekt budowlany, można zacząć tworzyć kalkulacje kosztów powstania przyszłego lokum.

Wnikliwe wykonanie zestawienia wydatków może pozwolić na racjonalne planowanie o kontrolę działań w krótkim czasie, przez co można łatwiej podejmować decyzję długoterminowe. Prawidłowy zrobiony bilans obciążenia związane z planowanymi działania, pozwala określić firmom, jaki kapitał będzie im potrzebny. Jest to ważne, aby wiedzieć, o jakie finansowanie, muszą wystąpić do banku, aby prace mogłyby prowadzone bez żadnych opóźnień.